Организација рада ученика у боравку

РУЧАК ЗА УЧЕНИКЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

На јавној набавци као једина пријављена прошла је кетеринг фирма ,,Лидо“ која ће достављати ручак од понедељка 14.10.2019. године.
Цена појединачног ручка износи 198,00 динара.
Одјаве ручка неопходно је извршити дан раније најкасније до 11:00 часова ПОРУКОМ на бројеве телефоне за:
I разред 060 04 66 730

II разред 060 04 66 731

Боравак

Презентација боравка у ОШ „Павле Савић“

2018/19. година

Боравак ради до 18:00.

Дневни распоред активности продуженог боравка

Време Активности
06:30 – 08:30 Пријем ученика у боравак и слободно време
08:30 – 09:00 Доручак
09:00 – 10:00 Слободне активности
10:00 – 11:30 Самосталан рад ученика
11:30 – 12:00 Ручак I група / Рекреација – боравак на ваздуху
12:30 – 13:00 Ручак II група / Рекреација – боравак на ваздуху
13:00 – 13:45 “Џудо у школи“ / Слободно време
14:00 – 15:00 Самосталан рад ученика
15:00 – 15:20 Ужина
15:35 – 16:00 Одмор
16:00 – 17:00 Слободне активности
17:00 – 18:00 Сређивање боравка и слободно време